čtvrtek 6. července 2017

Podlehni temnotě - Kapitola 21Chrám pokoja

Kaelth podopieral Rugnu odvtedy, čo jej s Tyrathom pomohli z postele. Virvaenth sa potichu držal za nimi, pretože starostlivosť o ňu spočívala na nich dvoch, pokým ona alebo oni nerozhodli inak.
,,Dovoľ nám niesť vás zvyšok cesty, Arasamya,“ požiadal ju úzkostlivo Kaelth. Ani on si však nedovolil nahlas vysloviť, ako zle na tom bola aj napriek skutočnosti. S Tyrathom niesli skoro celú jej váhu, no aj tak ju cesta do Siene rozsudkov vyčerpávala.
Rugna zo seba vydala slabý zvuk, skôr pripomínajúci chraptenie než smiech. ,,Musím vyzerať naozaj zle, keď ma o to žiadate.“

,,Ospravedlňujeme sa, Arasamya,“ zareagovali úctivo a sklonili previnilo hlavy. Dokonca aj Virvaenth, ktorý za nimi zaryto mlčal, sa ospravedlnil.
,,Vyzeráš, ale oni to nikdy nevyrieknu nahlas, Arasamya, “ prehovoril nežne Gabrielth, ktorý sa pred nimi zjavil. Spomedzi Ardaryunov zastával to najvyššie a zároveň najúctivejšie miesto, čím získal určité privilégia, ktoré si ostatní nemohli ani zďaleka dovoliť. Ako jediný niesol titul Meik Miara, čo znamenalo manžel Mágie. Bol otcom všetkých ôsmich Prastarých, aj keď to nikto nevedel s istotou, pretože to bola zakázaná téma.
Rugnina tvár sa rozžiarila a usmiala sa, keď jej aj on so sklonenou hlavou prejavil úctu. ,,Nemal by si byť už v Sieni a trpezlivo čakať na môj príchod?“  
Pokývol Kealtovi s Tyrathom, ktorí mu ju ochotne predali a vzdialili sa ,,Mal som silné podozrenie, že tí dvaja zažívajú krušné časy, tak som sa prišiel presvedčiť na vlastné oči.“
,,Zabúdaš na svoje miesto,“ vyhrešila ho na oko Rugna, keď muži odstúpili. 
,,Vždy, Arasamya,“ zazubil sa a jediným ladným pohybom ju vzal do náručia a vykročil k portálu, ktorým prišiel. ,,Mám nesmierne šťastie, že mi prejavujete toľkú poctu.“
Kaelth sa nad tým všetkým iba v duchu pousmial. Bol bratovi vďačný, že prišiel a pomohol im zvládnuť túto neľahkú situáciu.
Prešli portálom do Siene rozsudkov, kde Stelesnenia súdili prečiny bytostí a stanovovali tresty. Teraz sa v nej skoro po stáročí streli, aby rozhodli o tom Misakinom. Samo o sebe mu to bolo ukradnuté, ale stala sa Kearnovou družkou, ktorý bol Rugninym pokrvným vnukom. Okrem toho bola Misaki vnučkou Daenera, čo situáciu vôbec neuľahčovalo. Rugna milovala všetky svoje deti, preto nepochyboval, že bude namietať proti trestu smrti. Bohužiaľ preňho táto možnosť znamenala ďalšie starosti, o ktoré sa bude musieť postarať. Najjednoduchšie by bolo, keby ju Anmayera zabila, lenže to by spôsobilo ďalšie problémy, čím by sa dostali do začarovaného kruhu.
Okrúhla sieň nemala žiadne dvere, okná, ani steny. Chránili ju silné bariéry, ktoré znemožňovali všetky plány o únik alebo násilné vniknutie. Celá miestnosť pozostávala z piatich vysokých a širokých schodov, pričom na najvyššom stáli kruhovito štyri kreslá pre Stelesnenia, na treťom ďalšie štyri a na prvom kreslo so stolom. Za tým stolom sedela jedna zo Shaykáv v pozícií zapisovača. Shaykavy boli ženy rôznych rás a vekov, ktoré boli vybrané, aby Stelesneniam slúžili. Rovnako ako Ardaryunovia aj ony boli rozdelené do hierarchických tried. Zizia bola Tainvada inak označovaná ako Správkyňa, čo bola najvyššia trieda. Tainvady spravovali všetky archívy, zapisovali a prepisovali dokumenty, fungovali ako vyslankyne a tlmočníčky. Tie štyri ďalšie kreslá, ktoré boli presne v stredoch medzi kreslami nad nimi a  symbolizovali Nebeských drakov, Ardhyamikov, Ardaryunov a Prastarých.   
Rugnine sestry čakali na svoju sestru v tichosti, každá zahĺbená vo vlastných myšlienkach, ktoré si ustavične chránili pred ostanými silnými psychickými štítmi. Ako Ardaryunská etiketa nariaďovala, za nimi stáli iba ich hlavní strážcovia a štyria ďalší z bratov stáli pod posledným schodom v priestore, ktorý bol vyhradený pre odsúdencov. Prítomným Nebeským drakom bol Spyros, ktorý sedel medzi kreslom AnmayeriBhagie. Pri každom zasadnutí musel byť jeden z nich prítomný a väčšinou to býval práve on. Z radov Ardhyamikov to teraz bol Ravi, keďže jeho brat Hiroto mal plné ruky práce so Sayuri a Tasselis s Noxom sa pravdepodobne venovali inému.  
,,Už dlho som ťa nevidela v takomto stave, sestra,“ prehovorila Aaraea a venovala Rugne ľútostivý pohľad. ,,Paxina neprítomnosť ťa nesmierne vyčerpáva. Tvoji strážcovia by sa o teba mali viacej starať.“
,,Cením si tvoju starosť,“ usmiala sa na ňu Rugna, ako ju Gabrielth posadil do jej kresla.
Yvlen rukou pokývla a podala Jevithovi, ktorý k nej pristúpil, pohár. ,,Neunavuje ťa to ustavičné bojovanie medzi tvojimi deťmi?“
,,Majú slobodnú vôľu. Každý ju má a je iba na nich, ako sa rozhodnú. Ak je ich rozhodnutie ustavičný boj, tak nech. Dokým neporušia pravidlá, nebudeme sa im do toho pliesť.“
Yvlen pokývla hlavou na súhlas. ,,Ako povieš, sestra.“
,,Keď sme tu už všetky, môžeme prejsť k veci?“ opýtala sa prívetivo Aaraea. ,,Každá z nás by bola radšej inde, než sedela tu.“
Nato všetky ochotne prikývli a v kreslách sa vzpriamili.
Kaelth videl, ako si Spyros povzdychol. Všetci dobre vedeli, že kým sa tie štyri na niečom zhodnú v smrteľnom svete sa môže vystriedať aj ročné obdobie, keďže čas tu plynul inak a skoro nič neznamenal.
,,Okolnosti poznáte, preto sa vás rovno pýtam na názor, sestry. Mojim bezvýhradným právom je usmrtiť tú miešanku, keďže porušila jedno z našich najvyšších pravidiel a bez dovolenia vstúpila do môjho domova.“
,,Nikto ti toto právo neodopiera, sestra, ale nemyslíš, že vzhľadom na všetky okolnosti, je tento trest prikrutý?“ opýtala sa na rovinu Rugna. V jej stave nemienila márniť čas.
,,Súhlasím s Rugnou,“ pridala sa Yvlen. Z pomedzi nich bola vždy najmierumilovnejšia. Protivilo sa jej zabíjanie, no ak to bolo nevyhnutné, nikdy neváhala. Toto zrejme za nevyhnutné nepovažovala.
Aaraea sa obrátila na poslednú z nich – Tearaeau, ktorá ešte neprehovorila. ,,Aký je tvoj názor? Sama si sa s tou miešankou stretla a zabránila tak, aby mi ju priviedli.“
Odpoveď neprichádzala a tak naďalej ostávalo hrobové ticho. Všetci, ktorí ich poznali, vedeli, že odpoveď mohla prísť aj o niekoľko hodín.
V Kealthových spomienkach sa nachádzala jedna vzácna, ktorá pochádza ešte z dôb, keď väčšina bytostí neexistovala. Keď ho Rugna zvolila do jeho terajšej pozície, nedalo mu, aby neporušil pravidlá a neopýtal sa jej, prečo tak spravila. Odpoveď však prišla až o tisícky rokov neskôr, keď mu prikázala zabiť Temnú Matku. Vtedy už dobre vedel, že sa nikdy nemá pýtať prečo. Keď po vypočutí Temnej Matky, nesplnil rozkaz, v hlave začul jej odpoveď na dávnu otázku: ,,Práve pre toto. Ani jeden z tvojich bratov nemá v srdci presne vyvážený pomer milosrdenstva a bezcitnosti. Si rovnaký ako Gabrielth, aj keď ste tak odlišní.“ Pri tej spomienke sa pozrel na Gabrieltha, ktorý sa mierne mračil. Jeho mračenie sa nikdy neveštilo nič dobrého.
,,Súhlasím so sestrami,“ prehovorila Tearaea a Gabrielthovo čelo sa opäť vyjasnilo. ,,Dieťa by nikdy nemalo trpieť za chyby svojich rodičov, no porušila zákon, preto si žiada trest.“
Aaraea prešla vyčítavým pohľadom postupne každú zo svojich sestier. ,,To, že ju ochraňuje Rugna, chápem až pridobre. Pochopím tiež Yvlenin odpor voči zabíjaniu, ale nerozumiem, prečo si na jej strane ty. Kohokoľvek iného by si neváhala zabiť, tak prečo chrániš nejakú podradnú miešanku?“
,,Možno ju chránime všetky preto, lebo z časti pochádza z našej rodiny, sestra,“ vložila sa do toho Rugna a zo všetkých síl sa snažila, aby sa jej nelámal hlas. ,,V jej otcovi sme sa zmýlili, ale ako povedala Tea, žiadne dieťa by nemalo pykať za chybu svojich rodičov.“
Aaraea zúžila oči a zavrčala. Celú miestnosť pohltila vlna mágie, až bolo vidno drobné iskričky vo vzduchu. ,,Ak chcete, aby naozaj žila, potom predo mnou už nikdy nespomínajte jej rodokmeň. Je mi jedno, koho dcérou je a ešte viac, koho je družkou. Ani jedno z toho ju neoprávňuje k porušovaniu našich zákonov, ktoré sú staršie než samotná zem.“ Keď skončila, zhlboka sa nadýchla a mágie v miestnosti pohasla.
V tom okamžiku sa dalo krásne vidieť, ako sa všetci Ardaryunovia uvoľnili. Magickými väzbami boli napojení na každú jednu z nich a silno reagovali na akékoľvek kolísanie ich emócií. On sám mal s Rugnou natoľko silnú väzbu, že na akomkoľvek mieste stále dokázal vidieť jej očami, počuť jej ušami a cítiť to, čo ona. Iní jeho bratia sa museli skoncentrovať, aby toho boli schopní. Dokonca ani ostatní hlavní strážcovia nemali tak silné väzby, čo iba zdôrazňovalo Rugninu dôveru v neho.
Gabrielth odrazu vykročil vpred a sklonil hlavu. ,,Smiem prehovoriť?“ Táto otázka patrila k tomu málu, čo mali všetci dovolené opýtať sa. Ishnetarovia boli však jediní z jeho bratov, ktorí sa to v takýchto situáciách nemuseli pýtať.  
Ozvali sa štyri odpovede a z toho iba jedna jeho žiadosť zamietala. Bohužiaľ aj to stačilo, aby mu nebolo dovolené prehovoriť, preto sa stiahol späť na svoje miesto.
,,Prečo si odmietaš vypočuť, čo má na srdci, Ar?“ osopila sa na ňu mierne Yvlen. ,,Obávaš sa, že by bol aj on na našej strane?“  
,,V tejto veci nepotrebujem a nechcem počuť žiadne iné názory, preto,“ odsekla jej a pritom sa mračila na Gabrieltha, ktorý si upriamene hľadel na nohy.
Múdra voľba.
,,Zvolala som vás sem, aby sme my rozhodli o osude tej miešanky, nie niekto iný.“
Tearaea sa náhle postavila a pristúpila ku Gabrielthovi. Položila mu pod bradu prsty a nadvihla mu ju, až sa naňho pozerala zospodu, kvôli rozdielu ich výšky. Spokojne prikývla a obrátila sa k sestre, ktorá ju prebodávala očami. ,,Naším zákonom je aj ten, ktorý hovorí, že sa nič nesmie udiať bez nášho bezpodmienečného súhlasu a platí to aj pre nás štyri. Gabriel tento zákon dodržal, keď požiadal o slovo a ty si mu ho ako jediná neudelila, preto sa pýtam teba. Mieniš Misaki naďalej zabiť, aj keď mi tri nesúhlasíme?“
Aaraea sa miesto akejkoľvek negatívnej reakcie, žiarivo usmiala. ,,Dobre poznám naše zákony. Dodržiavala som ich od počiatku a mienim v tom pokračovať naďalej. Ak ste vy tri stále proti jej usmrteniu aj napriek jej prečinu, nemám na výber a podvolím sa, no ani jedna z vás mi nemôže upierať moje právo na jej potrestanie.“
Tearaea sa naspäť posadila a súhlasne prikývla. ,,To ti ani jedna z nás upierať samozrejme nebude.“ Otočila sa na Rugnu a milo sa opýtala: ,,Sestra, nemáš nejaký nápad na potrestanie tohto závažného prečinu proti jednému z našich najstarších zákonov?“
,,Prekvapivo ma niečo napáda. Čo by si povedala, Ar, keby priniesla Kvet odpustenia priamo k tvojím nohám? Samozrejme má to jeden zádrhel, ktorým je, že nepozná cestu a sama sa tam nedostane.“
Kaelth sa pozrel na Gabrieltha a telepaticky k nemu vyslal otázku: To bol tvoj nápad?
,,Neviem, o čom hovoríš,“ zaznela mu v hlave odpoveď.
 Ale vieš.
,,Keď sme už pri tom, nepáči sa mi, ako sa vyvíja ta bitka. Niečo mi hovorí, že Rugna sa tam bude chcieť ukázať.“
Nie je v mojej moci zastaviť ju.
,,To po tebe nikto nechce. Považoval som iba za zdvorilosť, pripraviť ťa na možný vývoj situácie.“
Som ti vďačný, ale stále neviem, kam týmto všetkým mieriš.
,,Nikam, drahý braček. Už dávno som sa vzdal politického tanga, kvôli zachovaniu mieru medzi týmito štyrmi. Starať sa o to, aby sa navzájom nezabili, mi dáva dostatočne zabrať, než aby som sa ešte staral o najnovší vývoj svetovej burzy.
Do myslí oboch sa votrela ďalšia, ktorej nedokázali zabrániť – Rugnina. ,,Nezaujíma ma, o čom sa to vy dvaja bavíte, no ocenila by som, keby ste aj napriek tej závažnej konverzácií, vnímali, čo sa deje okolo vás.
,,Hlboko sa ospravedlňujeme, Arasamya,“ odpovedali spoločne.
,,Kael budeš s Ashrielom sprevádzať Misaki na jej ceste. Očakávam, že ani jeden z vás nedopustí, aby sa jej niečo prihodilo. Kearn sa s ňou zviazal iba nedávno a veľmi by ma mrzelo, keby svoju družku tak rýchlo stratil.“
Rozumiem, Arasamya.  

6 komentářů:

 1. Děkuji moc za další kapitolu. Přiznám se, že tě obdivuji, nejen za příběh, ale hlavně za to, jak si pamatuješ všechny ty nezvyklé názvy a jména. Moc děkuji.

  OdpovědětVymazat
 2. Moc děkuji za kapitolu. Katka

  OdpovědětVymazat
 3. Děkuji za další kapitolku. Opravdu velice propracovaný příběh. Úžasný ;-). HankaP

  OdpovědětVymazat
 4. Srdečná vďaka za ďalšiu kapitolu... 😉

  OdpovědětVymazat