sobota 15. července 2017

Pán vlkodlaků - Kapitola 16Stezka vedla k bestiáři, který se na rozdíl od hradu zdál opuštěný, přinejmenším prostý lidí. Stále ve vlčí podobě Dayn otevřel dveře na jednom konci budovy tvaru písmene L a postupoval dlouhou uličkou stodoly, která byla po obou stranách ohraničena opuštěnými boxy místo, aby byly zaplněné koňmi, jak si pamatoval.

Kožešina ho štípala a jeho mysl byla vyčerpaná. Cítil Redinu energii, ale nedokázal ji sledovat pomocí vazby. Mohl jen nahlížet do každého boxu o velkosti stolu a žluč mu stoupala pokaždé, když spatřil zvířata - o která se zajímal, ta která kdysi pozoroval a lovil v jejich divoké slávě - zlomená a spoutaná, když byla zbavená své velkolepé krásy.
Pralesní liger ležel přikován ke zdi; lysé skvrny na jeho bocích ukazovaly, že si kousal vlastní kožešinu. V rohu spaly dva páry polovičních draků, jejichž normálně tmavé šupiny vybledly z chladu a nedostatku slunce. Ze stropu visel obrovský pavouk, nohy měl omotané kolem svého těla a jeho mnohé oči měly skelný výraz. Stvoření se zdálo být zmatené a apatické… nebo, Dayn si uvědomil s chladným třesem, jako by byl zbaven všech svých životních sil.
Čarodějnice to všechno ovládla.
Potom ho probral hrůzný vzlyk, z něhož se Daynovi ježila srst, když se prodral dveřmi, za nimiž se v řetězech krčil malý vlk. Nevšední vlkodlačí zvonění v jeho hlavě mělo plochý hlas, jeho jantarové oči byly nenávistné.
„Jsem přítel," řekl Dayn v jednoduchém jazyce, který ho naučila z vlčích knih Candida. „Můžu pomoct."
Vlkodlak neprojevil žádné uznání. Místo toho na něj zavrčel a pak se posunul zpátky za tyč, vymrštil se a pak se na Dayna snažil znovu zaútočit. Nezdálo se, že by v tom mladém muži zůstalo něco lidského. Což bylo možná požehnáním.
Jeho zavrčení vybudilo ostatní stvoření, která se neklidně probouzela a začala se kroutit a vrtět.
„Huš," zavrčel Dayn. „Uslyší vás." Pokračoval dál, zaznamenávající slabý výkřik květin a koření a na konci uličky se mu srdce naplnilo a vzneslo se. „Re - do?" Slovo vyslovil ve dvou slabikách, ve stejném rytmu jako jeho srdce. Bylo v pořádku, protože si vybrala jeho. 
Zastavil před boxem, který byl naplněný její vůní. Pak strnul a zemřel.
Byl prázdný. Mříže se táhly od stropu k zemi díky magii. Ona ale byla pryč.
A vzduch ho v té chvíli naplnil děsivým strachem a bolestí. Pach mu uzavřel všechny smysly. Nedokáže ji odsud odvést, nedokáže ji vysledovat.
„Ne," žaludek se mu scvrknul. Zběsile pátral po vazbě, stopoval ji, ale nelíbilo se mu, co cítil. Byl tu hněv, což bylo dobré, protože to napovídalo, že bojuje. Ale byl tu i strach a zoufalství. A to vůbec nebylo dobré.
„Zajali ji." Hluboký rezonující hlas přišel z druhé strany cely a mluvil jazykem, který znal, ačkoliv mu nebyl blízký.
Srdce mu pádilo jako stádo vraníků, řítící se po zelené louce, Dayn se otočil a nahlédl do cely, která byla tak hluboká, že v rohu mohl vidět obrovský a nepochopitelný tvar. Sevřel tyče a zeptal se ve stejném jazyce: „Kam?"
A jeho vlčí jazyk řekl takové slovo, že ho lidský svět nepoužil. 
Masivní tvor se pohnul, obrátil se a vydal se k němu, po zemi se ozýval klapot kopyt a odrážely se od nich kovové jiskry od kamenů. Světlo z pochodně v uličce se odráželo od dlouhé kovové tyče a několika jasnými bliknutími ohnivých oranžových očí, které se téměř ztrácely pod dlouhou hřívou.
Byl to ten zatraceně největší jednorožec, kterého Dayn kdy viděl.
„Pusť mě ven a já ti to ukážu." Hřebec měl oči, které mu připomínaly, že i kdyby stvoření mohlo vlkodlaky tolerovat, v lásce je mít nebude.
Nakonec, v lásce je nemá nikdo. Ale zajetí ho opravdu štvalo.
„Mám lepší nápad," řekl Dayn. A doufal, že to nebude další peklo.  
*****
„Věnujte se tomu, kdo je na zámku," řekla Moragh. „Je to zneklidňující šelma."
„Ano, paní." Gnome se uklonil.
Tréninková hala - přinejmenším právě to si Reda myslela - byla postavená na otevřeném prostoru a naplněná zbraněmi - otřásla se dutým třeskem dvoukřídlých dveří, které se za ním zavřely a daly tak nahlédnout k vzdáleným rohům, kde byla v klecích pozavíraná zvířata.
Čarodějnice se obrátila a oči se jí nebezpečně zaleskly. „Nyní. Kde jsme to skončily?
Reda jen zírala. Bolela ji hlava a velká kamenná komnata se kolem ní stále neostře pohybovala, ale držela se při vědomí, tiskla se zuřivě k chladné kamenné zdi, která se přiblížila, když stráž otevřela dveře cely a ona se zlomila pro to, jen aby byla sražena a předvedena k cíli.
Zasáhl ji strach a hrůza v novém místě hluboko uvnitř ní, kde existovala tvrdá a odhodlaná vojačka, nepřející si nic jiného, než chytit Moragh za vlasy a strčit jí hlavu do kádě, která tak pečlivě udržovala oheň uprostřed kamenné místnosti. Nebo by si mohla dojít pro libovolnou zbraň vystavenou v místnosti; nebyla vybíravá.
Byla však uvězněná uprostřed podivného symbolu, který byl vyobrazený na kamenné podlaze třpytivým práškem. Vytvářel tak nějaké kouzelné pole, neviditelnou zeď, která ji obklopovala. Nyní k ní přitiskla dlaně. „Nevím, kde jsi byla," odpověděla na otázku čarodějnice, „ale přemýšlela jsem o situaci, kde ji zlá čarodějnice dostane, a přemýšlím, jestli můžu uvěřit, že bych na tebe mohla shodit dům.
Nedovol, aby tahle děvka viděla hrůzu pod tvou maskou, nechtěla přemýšlet o ničem, co by ji časem zastavilo. Dayn byl na ostrově - cítila jeho blízkost přes jejich spojení - a on za ní co nevidět přijde. Byla si naprosto jistá, že jako ona jeho - on ji taky miluje.
A že musí zůstat naživu a celá, dokud nepřijde.    
Moragh se ušklíbla. „Tvoje ústa jsou na tebe moc chytrá. Musí přijít s tvou královskou krví." Zúžila oči. „Co jsi ty, Medinian? Dá se ti to poznat z očí." Odhalila své zuby a prsty položila na koženou knihu, kterou měla otevřenou na hrudi. „Další síla pro mě. Až s tebou skončím, budu zatraceně blízko k nepřemožitelnosti. Říše cestování, magie, věda - to všechno bude moje."
„Ty…" Reda se zarazila. Její dědeček - Strážce byl obrovský muž - medvěd, stejně náchylný k smíchu a rozmrzelosti, všichni říkali, že to má v očích.
Něco venku vykřiklo, vysoký jekot, který zvedal jemné chloupky na Rediných pažích.
Moragh pohlédla směrem k bestiáři. „Nevím, co se to tam děje."
„Jsou tu ztracené děti," pronesla Reda věcně. „Zabijí čaroděje." Srdce jí dunělo za žebry. Dayne, rychle!
„Nechám je. Brzo už nebudu potřebovat plnokrevného čaroděje." Zvedla knihu, nalistovala stránku a pak knihu odložila, aby zvedla nůž s rukojetí a se špičatým ostrým ostřím. Nato pokročila k Redě, promlouvajíc nízkým tónem s důrazem na každou slabiku.
„Ne…“ Reda nahlas vykřikla, unikl jí vzduch, jak ji magie držela jako v pasti, při pohybu se jí zařízla do kůže. Panické zvonění - chtěla bojovat, zaútočit, stáhnout se, udělat něco, cokoliv - ale magie ji svírala, ovládala ji.    
Na gestikulaci od čarodějky poznala, že svolává kouzla, aby Redu přiměla kleknout na kolena a roztáhnout ruce na bocích a zaklonit hlavu tak, aby byla v nebezpečné pozici záklonu.
Ne, křičela Reda uvnitř sebe. Neee!
Ústa měla vyprahlá jako poušť, jak se k ní Moragh přibližovala, pokračujíc v recitování podivných slabik, které pro Redu neměly žádný smysl, ale stáhla se dovnitř s tvrdou a zuřivou intenzitou.
A najednou už nebyla chladná a ovládaná, nebyla důvěřivá, protože poprvé od chvíle, kdy se oddělila od své zbabělé schránky, bylo bolestně a nadmíru jasné, že být statečná, vždycky nestačí.
Matka statečná byla a nepomohlo jí to. Potřebovala svého druha, aby jí kryl záda.
Dayne, pospěš si! Ale netušila, jestli slova prošla přes magii, jestli něco projde. Panika v ní bodala a několik slz jí uniklo z očí.
Moraghin zpěv zesílil, když se čarodějnice zastavila přímo před Redou. Oči jí zářily silou, její tvář byla děsivě blažená, když pokládala nůž v ruce do žlábku mezi jejími ňadry.
Ucítila bolest z bodnutí a ucítila stékající kapku krve. Při pohledu na láskyplné kousnutí na zápěstí a na krku, na která si vzpomněla, zahalil zbytek bolesti a smutku. Je mi to líto, lásko. Snažila jsem se to prodloužit.
Čarodějka skončila svůj zpěv s okázalostí, odtáhla nůž a-
Bang! Moragh zalapala po dechu a otočila se, jak se dvojité dveře s rachotem, který Redě připomínal Dayna jako rozjetý vlak, rozletěly. Teprve pak spatřila stvoření zaplňující dveře ve ztemnělých futrech, které nebylo trojhlavou saní; byl to obrovský černý jednorožec s nadýchanou hřívou a ohonem, s obrovským rýhovaným rohem a vražednýma oranžovýma očima.
A viděla, že nese pohádkového prince.
Na sobě měl hadr, takzvanou rebelskou tuniku a blyštivý krátký meč, když pokračoval do místnosti a řítil se k Moragh. Čarodějka zaječela, klopýtala dozadu a sama tasila vlastní, menší nůž.
Dayne! Reda nevěděla, jestli se jí to podařilo vyslovit nahlas, nebo se jeho jméno ozývalo v jejich hlavách, nesoucí láskyplnou vazbu, která se náhle divoce a hrdě rozzářila. Slyšel ji oběma způsoby; jeho oči se na ni krátce zaměřily způsobem, který prozrazovaly vše, co k ní cítí.
Jednorožec se vyhnul Moragh, zastavil se a narazil do Redy a odhodil ji stranou, když Dayn seskočil takovým způsobem, který ho vymrštil přímo na čarodějnici.
Reda druhou nohou opustila symbol, který byl vyobrazen práškem, a magie byla přerušena. A ona byla svobodná. Vyškrábala se na nohy, opírala se o obrovskou hlavu jednorožce, která se k ní otočila, a od jeho do spirály stočeného rohu se odráželo světlo.
Dayn dopadl, zavrávoral, ale Moragh uhnula a odvrátila se k blížící se Redě s taseným nožem. Jednorožec se na ní vrhnul, sklonil hlavu a zaútočil tlustým rohem, ale Dayn se k ní dostal jako první. Sám se vrhnul na Moragh a oba padli na zem, váleli se a bojovali.
A nakonec už bojovat přestali.
Reda se vrhla vpřed, na okamžik se v ní zastavilo srdce a pak se s bolestí vrátilo k životu, jak se Dayn pohyboval, uhýbal, aby se vymanil od čarodějnice, která ležela na zádech, oběma rukama svírající rukojeť nože, který zel z rány v jejím srdci.
„Je pryč," řekl, hlas zhrublý tím, co podstoupil, aby se k ní dostal.
Reda čekala, až se na ni podívá. Pak se usmála. „Nejsem."
Jeho výraz se pohnul, pak se vyjasnil. „Ach, Redo."
A pak bylo snadné se k němu přesunout, zvednout se a dotknout se jeho milované tváře. „Opustil jsi ostatní, abys přišel za mnou." Nezeptala se ho, ale bylo to důležité.
Ale jen zavrtěl hlavou. „Nejdřív jsem přišel pro tebe, srdce moje drahé. Nechci to dokončit bez tebe. Minulost, přítomnost, budoucnost - na ničem nezáleží, pokud nejsi se mnou."
Srdce jí v krku poskočilo, protože vše, oč kdy žádala - dokonce i věci, které si neuvědomovala, že by si přála - se jí náhle před ní otevíraly. A ještě lépe, už se na ně nechtěla dívat. Chtěla se jen dívat na muže stojící před ní a nikde jinde.
„Miluji tě." Ta slova už nebyla děsivá a neubližovala, prostě byla. A jen na tom záleželo.
Obličej se mu vyjasnil a v očích se mu zablýsklo. „Má sladká Redo." Přitáhl si ji do náruče a políbil ji, takže se rty dotýkali, když pronesl: „Taky tě miluji, bohové. Jsi moje. Jsi můj život, má láska, moje jediná. Nenarodil jsem se být králem a nechci hrát politické hry. Chci být muž, který je zamilovaný do své ženy."
Políbila ho na čelist, přitiskla se k jeho hrdlu a cítila, jak se proti ní třese.
„Mluvíš o království a politice, jako kdyby už bitva skončila. Spíš se mi zdá, jako by právě začala."
„Povinnost volá." Odtrhl se od ní, když se k němu jednorožec přiblížil, pak si shrnul svou dlouhou černou hřívu a otočil se na palubě. Naklonil se k ní a natáhl k ní ruku. „A volá nás oba. Od této chvíle jsme tým, bez ohledu na cokoliv.
Jako by odpovídal na poslední vyřčenou otázku, o níž si ani neuvědomovala, že díky ní z ní vyprchalo poslední napětí a uklidnilo její srdce, zanechávajíc pouze příjemné teplo z jejich vazby - a jejich lásky. Přijala jeho paži a opatrně se usadila na širokém, silném hřbetě jednorožce. „On patří k tobě?"
Stvoření si znechuceně odfrklo, jak se začalo překvapivě ladně pohybovat k dvojitým dveřím po kamenné kluzké podlaze.
„Myslím, že je patřičnější říkat, že jsme opatrní spojenci."
Zasmála se a posunula se nahoru, aby se dostala blíže k Daynovi a objala ho kolem pasu pažemi. Když je obrovské černé stvoření odnášelo z cvičebny, jen tak se zeptala. „Kdo je to Medinian?"
„Člen královské rodiny Vysokých Řek." Zašeptal jí přes rameno se zvědavým pohledem. "Proč?"
„To ti řeknu později.
Usmál se. „To se mi líbí. Později. Jo, to zní dobře."
Přitáhla si ruku ke svému žaludku, kde se shromažďovalo horko z jejich láskyplného spojení do šťastné záře. „Moje vnitřnosti mi říkají, že později bude všechno v pořádku."
„Moje také. A taky říkají, že ti tvé vnitřnosti po několika týdnech prozradí něco dalšího."
„Co?"
„To ti řeknu později."
Zasmála se, přitiskla se k jeho zádům a objala ho kolem pasu.
„To zní opravdu dobře. Teď pojďme pomoci ostatním postarat se o to ‚teď‘, abychom se dopracovali k tomu poté."
„Dobrý obchod."
Rukou přikryl její spojené ruce a pohnuli se, jak se obrovský černý jednorožec dal do pohybu, kovová kopyta klapala po kamenech, když zamířili k hradu k nadcházející bitvě… a zbytku jejich společného života v magickém království Eldenu.KONEC

13 komentářů:

 1. Děkuji moc za poslední kapitolu a vlastně celý překlad :-)

  OdpovědětVymazat
 2. Srdečná vďaka za preklad i korektúru...😘😉

  OdpovědětVymazat
 3. Veľká vďaka za preklad a korekciu krásného príbehu ☺

  OdpovědětVymazat
 4. Moc děkuji za kapitolu. Katka

  OdpovědětVymazat
 5. Děkuji mnohokrát za překlad a korekci celé knihy !!!! Jste skvělé !!!!

  OdpovědětVymazat
 6. Dakujem za skvely preklad a korekciu celeho pribehu. GabiM

  OdpovědětVymazat