pondělí 23. ledna 2017

Podlehni temnotě - Kapitola 4Nis, pojedajúca kúsky čokolády, nevenovala vytiu žiadnu pozornosť. Misaki však z tých zvukov prebehoval mráz po chrbte. Bolo to hrôzostrašné.
Pri Lexovom dotyku priam nadskočila. ,,Viem, ako sa cítiš, ale vo vnútri si v bezpečí, mysli na to.“
Nemyslela si, že svoj strach dáva najavo, ale to nadskočenie by prezradilo každého.
,,Čas začať s tvojou výučbou,“ ozvala sa Nis a skočila na zem. Začala sa meniť, ale na konci premeny z nej nebola priezračná líška, ale mladá žena v modrom rúchu s kapucňou na hlave. Jej modré oči lemovali modré očné tiene a aj pery mala namodralé. Usmiala sa na ňu a chytila ju na rovnakom mieste, ako pred ňou Lex. Obe ich zahalila mágia.

Už nestáli v jej kuchyni, ale niekde uprostred zaprášeného lomu, obklopené kameňmi a zimou. Jej očiam chvíľu trvalo, než si zvykli na to podivné šero, ktoré tu vládlo. 
Nis ju pustila a vrelo sa na ňu usmiala. Popri jej rozhliadaní, začala vysvetľovať. ,,Sme na odvrátenej strane lomu, nenájdeš tu nikoho. Najskôr ti musím vysvetliť základy a toto je najvhodnejšie miesto, ktoré som v tej rýchlosti dokázala nájsť. Prv než začneme, máš otázky?“
Mala ich toľko, že nevedela ktorou začať, preto radšej mlčala. Bola trpezlivá. Počká si, možno odpovie aj bez položenia otázky.
Žena spokojne prikývla a pokynula jej, aby sa posadila.
Chvíľu hľadela do prachu a piesku, no nakoniec urobila, ako mala. Jej sprievodkyňa ju nasledovala bez mihnutia oka.
,,Počula som, že vyučuješ históriu na ľudskej škole, takže mi tvoje vedomosti uľahčia prácu. Temná ríša sa rozprestiera aj nad zemou, nie iba pod ňou, ako si väčšina myslí. Síce je množstvo druhou rastlín, ktoré svetlo ani teplo nepotrebujú, no stále to nie je ani polovica. Temní jedávajú a preto sa musia niekde pestovať plodiny. Temná ríša je prepojením toho starého sveta s moderným, obohatená o mágiu. Tradície sú nezameniteľnou súčasťou života a zákony tu tvorí princ alebo princezná. Tak je tomu však iba tu na Temnom dvore. Dvor Temnoty je iný, ale o ňom neskôr.“ Prerušila svoje rozprávanie a pozrela na ňu. ,,Mám hovoriť iba v tituloch a postoch alebo mám pridať aj mená?“
,,Pokojne s nimi, nemám s nimi problém.“ Väčšina nesmrteľných s tým nemala problém. Mali veľmi dobrú pamäť.
,,Takže zákony tvorí Suyun, čo je označenie pre vládnuceho muža Temných. Pre ženu je označenie Kahala. Kearnove slová sú posvätné ako aj rozhodnutia Temnej Matky, ktorú Temní uctievajú ako svoju stvoriteľku. Avšak Matka sa z Temného dvoru zjavuje iba veľkňažke a najvyšším kňažkám. Mestá sa rozoznávajú podľa Urodzeného, ktorý v ňom býva a vládne. Urodzený je vo svojom meste pánom a nikto jeho autoritu nespochybňuje, ale aj on musí dodržiavať zákony. V podstate je každé mesto samostatnou krajnou, žije si vlastným životom a odovzdáva dane Temnému palácu -  hlavnému sídlu Temného dvora.“ V piesku začala kresliť obdĺžniky a čiary. ,,Hierarchia Temných sa líši na každom dvore. Začneme Temným dvorom, ale v oboch prípadoch sú na úplnom spodku otroci z iných rás. Muži sa využívajú na ťažkú robotu, ženy na ľahšiu. Starajú sa o zvieratá, pestujú plodiny, ťažia suroviny a stavajú budovy. Ich život patrí výhradne majiteľovi a nemajú žiadne práva iba povinnosti. Ale aj napriek tejto skutočnosti nedochádza k vzburám, pretože niektorí si žijú lepšie, než žili. Nie sme otrokármi a vieme sa starať o svoj majetok. Väčšine z nás je aj jedno, čo robia, ak pracujú a je to v medziach zákonov. Dodala by som, že množstvo otrokov je využívaných aj sexuálne. Dobrým príkladom je Sati, jedna z Temných majstrov, ktorá si do postele berie výhradne otrokov. Ale tento druh otrokov sa skôr vyskytuje na Dvore Temnoty než tu.“ 
Misaki ju zastavila pohybom ruky a Nis neprotestovala. ,,Myslela som, že medzi Temnými majstrami nie je žiadna žena.“
,,Sati je jediná výnimka, ktorú Kearn dovolil. Prečo? To netuším a netrápi ma to. Je ešte niečo, čo ťa z tejto časti zaujalo?“
,,Pokračuj, prosím.“
,,Najnižšou spoločenskou vrstvou Temných sú sluhovia. Muži a ženy pracujú v domoch vyššie postavených Temných, pomáhajú s chodom domácnosti a dohliadajú na otrokov. Ich život patrí takisto majiteľom, ale na rozdiel od otrokov majú určité práva. Hlavným je, že majú právo na Obrad spojenia. Plnoprávni Temní, ktorí vlastnia vlastní majetok, sluhov a otrokov, avšak patria do nižšej spoločenskej vrstvi, sa nazývajú Obyčajní. Sú to všetci Temní, ktorí sa venujú inému remeslu než vojenskému. V strednej vrstve sú dve triedy – vojaci, kam patria aj ženy a kňažky, čo je čisto ženská trieda. Vojaci celý život zasväcujú boju. Keď dieťa dovŕši prelomového veku dvadsiatich rokov, určuje si cestu, ktorou sa bude jeho život niesť. Toto rozhodnutie rešpektujú všetci a odohráva sa to v chráme pred najvyššou kňažkou chrámu a Urodzeným mesta. Kňažky slúžia v chrámoch, kde vykonávajú obety Matke, učia deti a pomáhajú Temným.“ Vzhliadla od piesku, kde znázorňovala hierarchiu a pozrela na ňu, čím sa nemo pýtala, či má nejaké otázky.
Misaki zavrtela hlavou, aj keď otázky mala. Nechcela prerušovať jej rozprávanie a po tom, čo zažila, zisťovala, že Temní sú zásadovejší než iné rasy.
,,Dolná časť hierarchie sa ľahko vysvetľuje, ale tú vrchnú je ťažké pochopiť, ak si sa nenarodila ako Temná. Urodzení sú vyššia spoločenská vrstva, ktorá sa živý výhradne bojom a velia vojakom. Z tých najlepších sa väčšinou stávajú Majstri – buď čepele alebo mágie. Najvyšší Urodzený z radov Majstrov čepele sa označuje ako Temný Šampión alebo Terrum a stojí v čele Temnej armády. Tento post zastáva momentálne Lucan. Tesne pod princom sa nachádza Vyvolený Temnej Matky, ktorý sa do tejto funkcie narodí a môže pochádzať z akejkoľvek vrstvy. Villain sa narodil do rodiny Urodzených. Na tele nosí znamenie Temnej Matky, čo ho robí nezameniteľným. Po narodení je matke odobraný a predaný do rúk veľkňažky, ktorá ho vychováva a vzdeláva. V chráme žije iba prvých pár rokov, potom sa presúva do paláca. V dospelosti sa z neho stáva princova predĺžená ruka oslobodená od všetkých zákonov a riadi sa iba princovými rozkazmi. Terrumom sa môže stať iba muž, ale Vyvoleným môže byť aj žena, čo sa však ešte nestalo. Väčšina žien z radov Urodzených si vyberá cestu kňažiek. Z nich sa stávajú vyššie kňažky, ktoré sa učia tajom liečiteľstva. Sústreďujú sa buď na telo alebo dušu. Z najlepších sa stávajú najvyššie kňažky, ktoré sú na rovnakej úrovni ako Majstri. No a nakoniec tu máme veľkňažku, ktorá zodpovedá za duchovnú stránku Temných. Je to ženský ekvivalent Terruma. Samostatnou skupinou sú Temní majstri, ktorých si vyberá samotný princ a tvoria jeho osobnú stráž. Princ alebo princezná je najvyššie postavený Temný, ktorý vládne. Tento post sa dedí alebo získava Obradom spojenia.“
Misaki s otázkou počkala, kým si nebola úplne istá, že Nis neskočí do reči. ,,Bola v dejinách aj princezná, ktorá vládla bez druha?“
,,Napríklad Terpsichore, ale Temní jej meno nevyslovujú, pretože nebola dobrou panovníčkou. Pomiatla sa a ani kňažky jej nevedeli pomôcť. Keď na tom bola vážne zle, Dvor Temnoty bol nútený zasiahnuť a na trón usadol Kearn.“
,,Kedy sa to stalo?“
,,V ľudskom počítaní pred vyše osemsto rokmi.“ Zasmiala sa. ,,Kearn je veľmi starý. Temní žijú stovky rokov, ale aj ich schránky nakoniec zomrú, aj keď nezostarnú. Aj v tomto sú však výnimky, ale tie sa nachádzajú iba na Dvore Temnoty.“
Zrazu sa vietor okolo nich rozbujnel a piesok vzniesol.
Nis si oproti nej nešťastne povzdychla. ,,Toľko k nášmu nerušenému rozhovoru. Ospravedlňujem sa za to. Nepredpokladala som, že tu bude niekto, kto zachytí našu prítomnosť.“ Mávla rukou a Misakine oblečenie sa zmenilo. Rovnako ako Nis mala na sebe rúcho, ale jej bolo tmavočervené. ,,Nasaď si na hlavu kapucňu a zahaľ si tvár závojom. Temní nie sú na démonov zvyknutí a už vôbec nie v ich domove.“
Z diaľky, smerom od lomu, sa k ním približovala družina pozostávajúca zo šiestich jazdcov. Kone na ktorých cválali, boli omnoho mohutnejšie než ich príbuzný z oboch svetov. Aj z tej vzdialenosti poznala, že jeden z jazdcov je žena, pretože rozoznávala šaty a ako jediná nedržala v ruke dlhú kopiju.
Piesok náhle padol na zem.
Nis odrazu prehovorila cudzím jazykom a ukázala na ňu.
Vzduchom zaznel mužský hlas, ktorý jej odpovedal v rovnakom jazyku a následne prešiel do Spoločného jazyka nesmrteľných. ,,Služobníčky Temnej Matky sa môžu pohybovať slobodne, ale ešte sa nestalo, aby sme na ne natrafili blízko lomu a k tomu na jeho opačnej strane. Nebyť prítomnosti vyššej kňažky a jej sprievodu, nezachytili by sme vašu prítomnosť, radkyňa.“
Nis sa postavila a Misaki s ňou. ,,Iba sme prišli a kvôli našej konverzácii sme sa pozabudli.“ Náhle svoje slová prerušila, pretože kňažkin sprievod dorazil.
Žena bleskovo vyskočila zo sedla, pristúpila k nim a pred Nis úctivo sklonila hlavu. ,,Buď pozdravená Nis, radkyňa Temnej Matky a patrónka môjho rodného chrámu,“ povedala v Spoločnom jazyku.
Zrejme preto, lebo počula, že sa nim rozpráva, napadlo Misaki. 
,,Buď požehnaná Risa, vyššia Kňažka duše a sestra Rallema. Už je to doba, čo sme sa naposledy stretli.“ Nis prešla očami mužov, ktorí s ňou prišli a zastavila sa na jednom z nich. Ten sklonil hlavu rovnako ako Risa, ale ostal v sedle. ,,Buď požehnaný aj ty Zham.“
Muž odpovedal v cudzom jazyku a náhle v ňom aj zavelil. Naokolo sa zhmotnilo desať Temných, sediacich na koňoch a pozorne sledovali Misaki. 
Nis sa otočila k Misaki a ukázala na ňu. ,,Hodláme tu pár dní zotrvať.“
Veliteľ hliadky zavrtel hlavou a znova prehovoril pre Misaki cudzím jazykom. Nato sa strhla prudká výmena názorov, ale Misaki sa zdalo, aj keď nerozumela tomu, čo vraveli, že rozhovor prebiehal úctivo.
Veliteľ s mužmi náhle zmizli, ale nechali tu dva kone, ktoré trpezlivo čakali na svojom mieste.
,,Musíš ho ospravedlniť, radkyňa. Zosuv v lome mu spôsobil problémy. Na viac Terrum vyhlásil Suyunov zákaz lovu, z čoho vojaci nie sú nadšení,“ vysvetlila Risa úctivo.
Zham naklonil hlavu, čím náušnice v jeho uchu vrazili do seba a zacinkali. Na okamih zavrel oči a po ich otvorení, si odstránil tmavé vlasy z čela, ktoré tam pri pohybe hlavy padli. ,,Títo muži patria Vyvolenému, radkyňa. Nechcel som sa to opýtať pred ním, ale prečo je tu tá démonka?“
Nis sa zamračila a pohybom ruky si zložila kapucňu z hlavy. Záplava modrých vlasov padla na jej plecia a oči zažiarili. ,,Na tomto dvore nie je nikto, okrem samotného Suyuna, kto sa môže so mnou takto rozprávať, Temný majster.“
V jeho očiach niečo zažiarilo, ale okamžite to pohaslo. Neochotne zoskočil z koňa a pokľakol pred ňu na jedno koleno so sklonenou hlavou. Prehovoril tichým hlasom v svojom jazyku.
Nis si opäť ladne nasadila kapucňu, zodvihla mu prstami bradu a odpovedala. Vstal a presunul sa vedľa Risi.
Nis zavrtela hlavu a povzdychla si. ,,Ty a tvoji bratia často zabúdate na svoje postavenie. Jedného dňa sa môže stať, že prídete o hlavy. Suyun nie je v tomto čase úplne v rozumnom stave. Chvíľu potrvá, kým sa vráti tá pokojná stránka, na ktorú ste zvyknutí.“
Všetkým šiestim Temným sa v tvárach objavilo porozumenie.
,,Aj keď sa k tomu ešte nevyjadrila, ona je dôvodom, prečo odišiel do Tokia,“ dokončila mierne pobaveným hlasom a pokývla Misaki, aby hovorila.
Odopla si závoj a zosunula z hlavy kapucňu. ,,Na stretnutí nesmrteľných nás prastará mágia zvolila za pravých druhov. To je všetko, čo k tomu dodám.“
,,Villain by mal o jej prítomnosti vedieť, radkyňa. Bez ochrany jej tu hrozí veľké nebezpečenstvo. Ostalo tu dostatok mojich bratov, aby si medzi nami mohla vybrať.“
Nis zamyslene prikývla. ,,Vadilo by, keby ste nás sprevádzali až do paláca a pomohli mi ju k Villainovi dostať nepozorovane?“
Zham sa otočil na Risu a nechal rozhodnutie na nej. ,,O smere cesty rozhoduješ ty. Ja ťa mám udržať nažive.“
Misaki sa zdalo, že v jeho slovách začula nehu, ale aj ostrosť. Medzi nimi bolo niečo viac, čo veľmi dokonale skrývali.
Risa chvíľu premýšľala nad možnosťami, no nakoniec súhlasne prikývla. ,,Mierime na východ, ale v chodbách meškanie doženieme.“
Zham sa zamračil a na jeho hladkej tvári sa vytvorili ryhy. ,,Aké chodby máš presne na mysli?“
Tiež sa naňho zamračila a v ich jazyku mu niečo odfrkla. Zrejme ten súkromní konflikt trval už nejakú dobu.
Nis podišla k Misaki a naklonila sa k nej. ,,Risa je vyššia kňažka a Zham Temný majster. Okrem chrámu má Zham kdekoľvek inde vyššie postavenie, pretože chrámy sú posvätné a kňažky v nich majú posledné slovo, čo sa samozrejme netýka Suyuna alebo Kahali, ktorých slová sú posvätné všade a za každých okolností. Avšak Zham k nej bol pridelený ako strážca, čím má Risa vyššie postavenie. Strážca svojho zverenca musí poslúchať a rešpektovať, aj keď sa sám nachádza v hierarchií vyššie. No toto platí iba dokým sa zverenec nedostane do ohrozenia, vtedy preberá vedenie strážca. Po zažehnaní nebezpečenstva sa role zase obrátia do pôvodného stavu.“
,,Takže sa hádajú preto, lebo narazili na hranicu, kedy nevedia určiť, kto má akú rolu?“ opýtala sa Misaki. U démonov sa hierarchia nikdy nemenila. Jeden rozkazoval, druhý poslúchal.
,,Presne. Temné chodby, o ktorých je reč, sú veľmi užitočné, pretože skracujú dĺžku putovania, ale čím je chodba mocnejšia, tým je nebezpečnejšia. Temní z Temného dvora rozdeľujú chodby do troch úrovní – nižšej, strednej a vyššej. Nízke chodby skracujú čas iba o niečo, ale zato v nich nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Sú najpoužívanejšie a Temní nimi chodia, ak nechcú prechádzať slnečnými lúčmi, oddychujú v nich alebo v nich vyhľadávajú samotu. Stredné chodby skracujú čas až o štvrtinu, pretože sú kratšie než nízke. Tieto chodby používajú vojaci a tí, ktorí ovládajú mágiu dostatočne dobre nato, aby chodbou prešli v zdraví. V ich zákutiach číhajú stvorenia Temnoty. Čím mocnejšia chodba, tým je domovom silnejších stvorení. Vyššie chodby skracujú čas až o polovicu, ale okrem majstrov nimi nechodí nik, pretože by to neprežil. My, z Dvora Temnoty, chodíme oveľa mocnejšími a nebezpečnejšími.“
,,Keby išli nejakou z vyšších chodieb, dohnali by stratu času,“ skonštatovala. ,,Zham je predsa Temný majster, ktorý tou chodbou dokáže prejsť, tak prečo tá hádka?“
,,Temní muži sú k ženám ochranárski. Čím je muž vyššie postavený, tým je tento pud silnejší. Preto je Sati jediná žena medzi Temnými majstrami. Zham je dostatočne mocný nato, aby prešiel ktoroukoľvek z vyšších chodieb živý. Keby bol sám, nezaváhal by, dokonca by nezaváhal, ani keby s ním išli títo muži.“
,,Ale keďže s nimi má ísť žena, tak sa to v ňom prieči.“
,,Pochopila. Týmto sme sa dostali k problematike vyššej hierarchie, o ktorej som ti hovorila, že je ťažšie pochopiteľná.“ Ukázala hlavou k hádajúcemu sa páru. ,,Čo myslíš, ako to dopadne?“                  
Nemala poňatia, ale predsa len tipla. ,,Pôjdu strednou chodbou.“
Nis sa usmiala. ,,Uvidíme. Ja tipujem, že Risa vyhrá a pôjdu vyššou chodbou, ale nebol by to Zham, keby niečo nevymyslel. Pravdepodobne požiada jedného zo svojich bratov, aby sa k nim v chodbe pripojil.“ Zasmiala sa. ,,Čo myslíš, ako putuje vyššími chodbami veľkňažka?“
Zavrčala. Neznášala hádanky. ,,S niekoľkými majstrami?“
,,Tesne. Ak sa jej to podarí utajiť, prechádza nimi sama, pretože je natoľko silná, aby sa ochránila, ale robí tak, iba v prípade osobných dôvodov. Ak je chodbou nútená prejsť z neosobných dôvodov má sprievod, ale jedna z povinností Terruma je práve ochrana veľkňažky, ako je jej starostlivosť o ľud.“
Vykročila k dvom čakajúcim čiernym koňom s červenými očami, chytila ich za uzdu a priviedla k Misaki. ,,Toto sú sriantarovia - mäsožraví príbuzní koní. Temní ich využívajú ako jazdecké zvieratá. Na pracovnú činnosť sú využívané obyčajné kone, ktoré zväčša využívajú Obyčajní. Sriantarovia reagujú výhradne na Temný jazyk, ktorý sa časom naučíš, ak sa staneš ozajstnou Kernovov družkou. Predpokladám, že jazdiť vieš.“
Misaki chytila podávanú uzdu a vyšvihla sa na sriantara, ktorý jej v tom nijak nebránil, ale ani neuľahčil.
Nis ho pohladila po hlave a pošepkala mu čosi do ucha. ,,Žiaden sriantar svojho jazdca úmyselne nezhodí, pretože si k nemu vytvorí pevné puto. Tento ti nepatrí, ale aj tak ťa nezhodí, takže sa nemusíš obávať. Počas celej cesty ho nechaj viesť. V skupine nasledujú automaticky vodcu, ak jazdec nezmení smer. Priestor v chodbe bude dostatočne široký, aby sa mohlo ísť vo dvojiciach, drž sa preto po Risinom boku. Vzduch bude chladný, že to pravdepodobne pocítiš aj ty a rozprávaj iba, keď to bude nevyhnutné.“
Misaki prikývla a usadila sa pohodlnejšie v sedle, aby to vyhovovalo jej aj srinatarovi. Sledovala Nis, ako sa obratne vyšvihla do svojho sedla a skríkla po dohadujúcom sa páre. Obaja na ňu pozreli a odstúpili od seba.
,,Pôjdeme mojou chodbou. Ak budeme opatrní, nenatrafíme na žiadne problémy.“ Mávla rukou a o pár metrov sa zjavil vchod do chodby, do ktorej okamžite vošli.     


11 komentářů:

 1. Děkuji moc za další kapitolu !!

  OdpovědětVymazat
 2. díky, zajímavá kapitola, ale já už se těším, až se konečně sejdou, to by mohlo být zajímavé

  OdpovědětVymazat
 3. Děkuji za novou kapitolu. Katka

  OdpovědětVymazat
 4. Srdečná vďaka za ďalšiu kapitolu... :-)

  OdpovědětVymazat