úterý 15. listopadu 2016

Podlehni temnotě - Slovník jmenVšeobecný slovník mienAnjeli:
Malthael - padlý anjel, jeden z najmocnejších Mocných, vlastí bar: Malthaelov nebeský raj
Meirjeden z veliteľov anjelov smrti

Ardaryunovia:
Dazenth – hlavný strážca Aaraeani
Dallarth - hlavný strážca Yvlen
Drirth – jeden z veliteľov Bryalov a pravá ruka Zeatha
Gabrielth – najvyšší Ishnetar, veliteľ Ardaryunov a Meik Miara – drh/manžel Mágie
Jevithhlavný strážca Yvlen
Kaelth - hlavný strážca Rugni
Lareth – Ishnetar
Meilth – Bryal v službách Zeatha
Ninarth - hlavný strážca Tearaei, dvojča Razetha
Razeth - hlavný strážca Tearaei, dvojča Ninartha
Shamilth - hlavný strážca Aaraeani
Tyrath - hlavný strážca Rugni
Virvaenth – strážca Rugni, v Temnote známy ako Levelys – viď Temní
Zeath – Ishnetar, velí Bryalom

Ardhyamikovia:
Hiroto – správca Ázijských azylov, brat Raviho
Nox – správca Európskych azylov
Tasselis – správkyňa Magickej Akadémie, jedna z najlepších liečiteľov
Ravi – správca Amerických azylov, brat Hirota

Démoni:
Ayane - kňažná v službách Yong-suna a najlepšia priateľka Misaki
Demarcus najvyšší zo šiestich démonských princov, jeden zo siedmych Pánov noci
Haru - kňažná v službách Yong-suna, dohliada na Japonsko
Keiji - arcivojvoda v službách Yong-suna
Misaki - vojvodkyňa, polovičná sestra Saita, pravá družka Kearna  
Nick - arcivojvoda v službách Yong-suna a pravý druh Zie
Saito - princ démonov, polovičný brat Misaki a jeden z veliteľov kráľovnej Zarye
Yong-sun - princ démonov, dohliada na démonov a väčšinu nesmrteľných v Ázií
Zess - princov démonov, bývalí člen Tieňov, pravý druh Leili

Oneiroi/bohovia snov:
Ashe - nositeľ nočných môr, strážca Nidri
Ezra - nositeľ šťastných snov, strážca Nidri
Levi – nositeľ tvorivých snov, strážca Nidri
Tate – nositeľ prorockých snov, strážca Nidri
Vexx – nositeľ klamných snov, strážca Nidri

Nebeskí draci:
Ashriel – bývalý mentor, dohliada na Isirit
Nuwa – Matka živlov, spoločne so Spyrosom má na starosti veci týkajúce sa Stelesnení
Sin – spoločne s Ashrielom dohliada na Isirit
Spyrosnajstarší z drakov, na starosť má všetky veci týkajúce sa Stelesnení
Tris – jedna z najvyšších mentorov a mentorka Rebeci, na starosť má udržiavanie dobrých vzťahov medzi Starobylými

Páni noci:  
Demarcus viď Démoni
Kearn – viď Temní
Ninurta - boh vojny, uragánov a lovu
Nyx - bohyňa noci, družka boha Sina a jedna zo Shaski vlastniaca vlastné sídlo v Temnote
Ran - boh krvilačnej vojny a lovu, člen Tieňov
Reikha - boh vojny, veliteľ Tieňov
Sin - boh Mesiaca, druh bohyne Nyx

Páni svetla:
Ahuramazda – anjel a jeden z Mocných
Enki - boh vody
Cheprer - boh Slnka
Chnum - anjel a jeden z Mocných
Mithra – viď - Prastarí
Nusku - boh svetla, ohňa
Pax - bohyňa mieru

Prastarí:
Aaron – Pán času vládnuci budúcnosti, brat Calvina, syn Aaraeani
Calvin – Pán času vládnuci minulosti, brat Aarona, syn Aaraeani
Mithra – boh svetla, jeden zo siedmich Pánov svetla a najvyšší z vládcov anjelov, brat Temnej Matky, syn Rugni
Nairn – boh spomienok, brat Nidri, syn Yvlen
Nidra – bohyňa spánku, sestra Nairna, dcéra Yvlen
Rae – boh života, jeden z Tieňov, brat Reisa, syn Tearaei
Reis – boh smrti, jeden z Tieňov, adoptívni otec Leili, brat Raeho, syn Tearaei
Temná Matka – bohyňa Temnoty, ktorá stvorila Temnú rasu, matka Kearna a Mikaela, stvoriteľka Yumiho, Shaski vlastniaca vlastné sídlo v Temnote,  sestra Mithru, dcéra Rugni

Shaykavy:
Sarrell – jedna z Ishnvád, slúži Zeathovi
Zizia - predstavená Tainvád

Stelesnenia Mágie:
Aaraea – prvé stelesnenie Mágie, Stvoriteľka alebo v Prastarom jazyku Anmayera, sídli v Svätyni obnovy, matka Reisa a Raeho
Rugna – druhé stelesnenie Mágie, Ochrankyňa rovnováhy chaosu a harmónie alebo v Prastarom jazyku Arasamya, sídli v Chráme pokoja, matka Temnej Matky a Mithra
Tearae – tretie stelesnenie Mágie, Osud alebo v Prastarom jazyku Bhagya, sídli v Svätyni nádeje, matka Aarona a Calvina
Yvlen – štvrté stelesnenie Mágie, Príroda alebo v Prastarom jazyku Lyarka, sídli v Nebeskom háji, matka Nidri a Nairna

Tiene:
Raeviď Prastarí
Rain boh vojny
Ranviď Páni noci
Reed boh vojny
Reessmrtka
Reikhaviď Páni noci
Reisviď Prastarí
Roth - smrtka
Rui boh vojny
Ryen - smrtka

Temní:
Akki – otrok Temnej Matky
Asrodsexuálny otrok Temnej Matky, obľúbenec Nis
Bezmenná – otrokyňa Neesraha a zároveň otrokyňa v Temnom paláci
Dayis - Temný majster a  Majster mágie
Del - jedna zo šiestich radkýň Temnej Matky
Driss - neoficiálny veliteľ Temných majstrov a  Majster čepele, Villainove dvojča
Efrem – otrok Temenj Matky, obľúbenec Nahary
Eren – otrok Temnej Matky
Esras – sexuálny otrok Temnej Matky, obľúbenec Tegan
Felan – slobodný otrok patriaci Nyx
Jaya - slúžka v Temnom paláci, neskôr slúžka Misaki
Kearn - známi aj ako Eir, boh Temnoty, Temný princ, Suyun Temnej rasy, jeden zo siedmych Pánov noci, Dhan vlastniaci vlastné sídlo v Temnote, syn Temnej Matky, polovičný brat Mikaela a Yumiho
Kevis – otrok Temnej Matky
Kiani - jedna zo šiestich radkýň Temnej Matky
Levelys – sexuálny otrok Temnej Matky, obľúbenec Mear, viď Virvaenth  - Ardaruynovia
Lisom – otrok Temnej Matky, obľúbenec Del
Llion – otrok Temnej Matky
Lucan - Terrum a Majster čepele
Mear – jedna zo šiestich radkýň Temnej Matky
Mikael - boh krvi, patrón Temných kňažiek, Krvavý princ, Dhan vlastniaci vlastné sídlo v Temnote, syn Temnej Matky, polovičný brat Kearna a Yumiho
Nahara - jedna zo šiestich radkýň Temnej Matky
Neasan – sexuálny otrok Temnej Matky
Neesrah – Urodzený, veliteľ južnej posádky a hlava Riečneho klanu
Nis - tiež prezývaná ako Modrá Nis, jedna z radkýň Temnej Matky a neskôr učiteľka Misaki
Nitrel - Temný majster a Majster mágie
Nuvian – otrok Temnej Matky a jej milenec
Onmays - Temný majster a Majster čepele
Raik – sexuálny otrok Temnej Matky, obľúbenec Kiani
Rallem - Temný majster a Majster čepele, brat Risi
Risa - vyššia kňažka, sestra Rallema
Sati – jediná členka Temných majstrov a Majster mágie
Saul - Dhan, jeden zo šiestich Strážcov Kearna a ich neoficiálny veliteľ
Seid – otrok Temnej Matky
Semxhir – otrok Temnej Matky, obľúbenec Del
Taav - Dhan a jeden zo šiestich Strážcov Kearna
Tariq - Dhan a jeden zo šiestich Strážcov Kearna
Tegan - jedna zo šiestich radkýň Temnej Matky
Temná Matka  viď Prastarí
Terpsichore - bývalá princezná Temných v Temnej ríši, Kearnova predchodkyňa
Torean – Kearnov vyšší sluha a správca jeho sídla
Varian - Dhan a jeden zo šiestich Strážcov Kearna
Verena - veľkňažka Temnej rasy a pravá družka Lexa
Veron - Dhan a jeden zo šiestich Strážcov Kearna
Villain - Vyvolený Temnoty a Majster mágie, Drissove dvojča          
Xerxes - Dhan a jeden zo šiestich Strážcov Kearna   
Xhalh – otrok Temnej Matky a jej milenec
Xin – otrok Temnej Matky
Yumi - poloboh bolesti, Dhan vlastniaci vlastné sídlo v Temnote, Princ bolesti a veliteľ osobnej stráže Temnej Matky, nevlastný brat Kerana a Mikaela, pravý druh Sayuri
Zeno – otrok Temnej Matky
Zham - Temný majster a Majster mágie

Ostatné bytosti:
Andhra - Kearnova vlčica
Daener – nevlastný brat Stelesnení a vládca spirituálnych strážcov
Fenrir - Magický vlk, spoločník Misaki
Haenim – dračí spirituálny strážca Misaki
Jocelyn – najvyššia veštkyňa – Sibyla
Kailean – čistokrvný vlkolak, ktorý stráži Tasselis
Leila – pred znovuzrodením človek, po ňom Princezná smrti, nekrmoantka, pravá družka Zessa, adoptívna dcéra Reisa
Lex – priateľ Zessa, Polotemný, pravý druh Vereny
Naver – Kearnov sriantar z kráľovskej línie
Nereus -  vodný drak, blízky priateľ Yumiho
Nimir – tigrí spirituálny strážca Misaki
Rebeca – chránenkyňa Nebeských drakov a Trisin mentee, Ashrielova žiačka
Sayuri – upratovačka v Misakinom byte, po znovuzrodení senzibilka, pravá družka Yumiho
Shatee – Misakina kobyla z kráľovského rodu sriantarov, jeden z Kernových darov Misaki
Shu – stelesnenie vzduchu a boh vzduchu, priateľ Kealtha
Silei – hadí spirituálny strážca, biela kobra, jeden z Kearnových darov Misaki
Zarya – jedna z Kráľovských, kráľovná Severnej Ameriky
Zeref - jeden z Temných poslov
Zia – polodémonka a pravá družka Nica


5 komentářů: